Spravedlnost

Kategorie » Svět OP » Svět OP - Ostatní

Autor: Dvori66

Pod pojmem spravedlivý si můžeme představit např. jednající poctivě nebo férově. Nicméně ve většině případů je spravedlnost spojována s trestem, jenž je udělen osobě, která se dopustila nějakého zločinu.

Obecně

„Ta věc, které se říká „Spravedlnost“, mění svůj tvar… V závislosti na tom, odkud se na ni díváte.“

Kuzan v rozhovoru se Saulem

Jinými slovy, spravedlnost neslouží jen tehdy, když kriminálník sedí ve vězení a čeká na popravu. Z typického pohledu se zločinci dostane spravedlnosti, když ho postihne trest tzv. oko za oko, což znamená, že trest odpovídá vážnosti zločinu, který způsobil. Pokud někoho zabije, znamená to, že by měl sám čelit trestu smrti. V sérii jsme se s termínem spravedlnost mohli setkat několikrát. CP9 ho například použili proti Iceburgovi, Mariňáci ho často používají při chytání zločinců a pirátů. Často se za spravedlnost schovávají s tím, že dělají věci ve jménu spravedlnosti nebo zbavují svět zla.

„Piráti představují zlo? A Marina zase dobro? Tyhle fráze se vždycky měnily stejně jako příliv. Děti, které neznají mír, na to mají úplně jiný pohled než ty, které válku nikdy nepoznali. Jen ti, co stojí na samém vrcholu, mohou rozhodovat o tom, co je dobro a co zlo. A my teď stojíme na místě, kde se všechno mění. Co myslíte? Zvítězí spravedlnost? Jistě, že ano! Vítězové vždy dosáhnou spravedlnosti!“

Doflamingo v Marinefordu o spravedlnosti

Různý pohled na spravedlnost nás doprovází celou sérií. Zde jsou některé příklady pojetí spravedlnosti: Kuzan tvrdil, že slouží „Líné Spravedlnosti“, Rob Lucci „Temné Spravedlnosti“ anebo Smoker a jeho „osobní spravedlnost“. Každý používá jiné metody k uplatnění svých „spravedlností“. V CP9 minisérii jsme mohli vidět tu Robovo, když svou krutostí vyděsil občany.

justice
„Robovo "přehnaná“ spravedlnost .{color: gray}"

Ačkoli je Doflamingo bývalý Tenryubito a Shichibukai, má svůj názor na spravedlnost, s tím, že ho moc nezajímá. Opravdu věří v to, že spravedlnost určuje ten, který je na vrcholu, jak bylo zmíněno výše. Jeho slova dávají smysl, obzvlášť, když se podíváme na zkorumpované členy Mariny nebo CP9, kteří používají spravedlnost jako oponu, zakrývající skutečné divadlo. Pak jim procházejí i nehumánní věci, které se konají ve jménu celosvětového míru. Často však lidé (převážně piráti) prohlédnou skrz oponu a jsou znechuceni takovým jednáním.

Ochránci zákona

„Jsme tu pro všechny lidi na světě, kteří se bojí zločinců!!! Spravedlnost stejně jako morálka nesmí být zničena!!!“

Sengoku o roli Marinefordu ve světě

Aby bylo učiněno spravedlnosti ve světě OP, existuje několik orgánů činných v trestním řízení:

I. Policie

Policie je místní pořádková jednotka, která přichází do kontaktu se zločinci každý den. Zatímco se Marina snaží dohlížet na pořádek v celosvětově, policejní důstojníci jsou zaměstnáni u Světové Vlády a dohlíží na místní oblasti, kde je jejich povinností udržovat pořádek a zadržet občany porušující zákony. U větších zločinců přenechávají práci na Marině, ačkoli pokud je potřeba pomáhají jim. Podle toho, co jsme zatím viděli, tak v porovnání s mariňáky jich moc není.

policie

Genzo je šerifem vesnice Cocoyasi v East Blue a zároveň je starostou. Laffitte od Černovouse je údajně bývalý policista a jeho extrémně násilné chování způsobilo vyhoštění z West Blue. V Dressrose se policejní síly nazývají Dressrosa Policie (DP). Policejní důstojníci existují i pod hladinou, jak dokázal Sea Dog, který je ochráncem pořádku v malém městečku mořských bestií.

Caribou

II. Lovci odměn

Lovci odměn jsou lidé, kteří vydělávají na systému odměn. Za zajmutí zločince dostanou odměnu, která je na něj vypsána. Důvody, pro které lidé dělají tuto práci, se liší. Někteří to dělají hlavně pro peníze, jiní kvůli spravedlnosti nebo pro slávu. Samozřejmě, že existují i lovci, pro které je chytání výzvou a slouží tak jako prostředek k otestování svých schopností a dovedností. Lovci odměn nejsou nikomu zodpovědní a mají volné pole působnosti. Nemusí mít také žádnou práci a mohou lovit sami nebo ve skupině, což z nich dělá kočovníky. I když jsou někdy horší než samotní zločinci, nechávají je ostatní pořádkové služby na pokoji. Pokud ale při chytání zločince lovec poruší zákony, sám se zločincem stane. Všichni kriminálníci bez ohledu na okolnosti jsou zadrženi mariňáky, ať už živí nebo mrtví. Odměny mohou na druhou stranu sloužit i jako lákadlo pro piráty. Mnoho z nich totiž považuje odměnu za měřítko popularity nebo síly. No, kdo by se nechtěl stát světoznámým pirátem jehož odměna by měla sedm nul? Takového života si ovšem člověk nemusí užít dlouho, protože se může stát, že jednoho dne zvítězí někdo silnější.

Mezi nejznámější lovce patřil Zoro, který byl pirátským lovcem kvůli přežití do doby, než se přidal k Luffymu. Dalším známým je Daz Bones, který si vybudoval ve West Blue pověst „assassina“. Později se přidal k Baroque Works jako Mr. 1 a nakonec prohrál v souboji se Zorem. Zdá se, že většina agentů Baroque Works pracovala jako lovci odměn, ale o ostatních se moc neví. Velký počet lovců odměn je na souostroví Sabaody s tím, že většina z nich se soustředí na otroky jako např. Gang létajíích ryb nebo Petermanova skupina.

  • Někteří lovci

III. Shichibukai

I když tato skupina nepatří přímo k ochráncům zákona, snaží se zabránit zločincům a pirátům, aby získávali moc. Sami jsou to bývalí piráti a někteří stále praktikují ilegální činnost. Více se dozvíte ZDE

IV. Cipher Pol

Jedná se o osm jednotek speciálních vládních agentů, kteří pracují jako zpravodajové nebo jednotky prosazující zákony. Existují dvě neoficiální jednotky (CP-9, CP-0), jejichž existence je pro většinu světa neznámá. Mají výsadní právo zabít jakoukoliv osobu, kterou považují za nebezpečnou. Více ZDE

V. Námořní síly

Je to hlavní a nejpočetnější organizace ochránců zákona, která je rozšířená po celém světě. Více ZDE

Spravedlnost v praxi

„…absolutní spravedlnost… někdy z toho člověk zešílí…“

Kuzan o akci na Ohaře

Absolutní spravedlnost (絶対的正義) je jakási víra většiny mariňáků. Když přijde na soud se zločinci, je právě absolutní spravedlnost mottem mariňáků. Spravedlnost je přece tou úhlavní zásadou námořnictva, což dokazují i vyšší důstojníci, kteří chodí s kabátem, na jehož zadní straně je znak SPRAVEDLNOST – 正義. Všechny osoby, u kterých byl zaznamenán trestní čin, jsou ohlášeni na námořní ředitelství, kde rozhodují mimo jiné i o výši odměny podle známých informací a úrovně ohrožení. Každý, kdo má nějaké spojení se zločinci může být zajat a to bez ohledu na okolnosti.

Zatím není známo, proč Vláda tolik podporuje absolutní spravedlnost stejně jako to, co vedlo k jejímu vzniku. Vice-admirál Onigumo výstižně popsal absolutní spravedlnost – obětoval by vše, aby porazil to, co považuje za „zlo“. I když by tím způsobil, že většina zemí bude žít pod nadvládou Světové Vlády, což jí dává absolutní kontrolu nad světem.

Piráti jsou zvláště označováni za nebezpečné, a proto je námořnictvo chytá. Jsou považováni za zločince od okamžiku, kdy vyvěsí svou Jolly Roger, a to bez ohledu na to, jestli spáchali trestný čin nebo ne. Občané mají taktéž zákaz „pirátství“ a pokud je někdo určitým způsobem spojen s piráty, má zákaz vstupu do Mariny a může mu být odepřena i pomoc (existují však výjimky).

Úspěšné případy

Obecně platí, že většina občanů nechce jít cestou zločince nebo mít něco společného s ilegální činností, a to protože se bojí trestů od Mariny nebo protože by je mohli označit za spoluviníky. Zajatí zločinci často litují svých činů, protože trest, kterému čelí je velmi brutální a bolestivý. Jelikož jsou pro zákon trnem v patě, pro zločince v nouzi neexistuje žádná pomoc. Je nutno poznamenat, že úspěch Mariny vede k lepšímu životu obyčejných lidí. V sérii se objevilo mnoho brutálních pirátů, kteří by neměli na svobodě žít ani chvíli.

Neúspěch

Spravedlnost a její nesprávné uplatňování ať už námořnictvem nebo vládou je jedno z témat, kterému se One Piece věnuje. I když se Marina snaží udržovat mír a pořádek tím, že zajmou zločince, způsoby, které k tomu používají nejsou lepší (naopak často i horší) než ty pirátské. Bohužel je vidět, že vlastní cíle mají přednost před právem a potřebami obyčejných lidí. Jeden příklad za všechny – jen kvůli tomu, aby se našlo dítě Gol D. Rogera, bylo prolito mnoho krve. Rouge si byla vědoma lovu na její dítě, a proto se snažila porod oddálit co nejvíce. Když se Ace narodil na ostrově Baterilla, Garp se ho dle slibu Rogerovi ujal. Dosavadní neúspěchy byly až na výjimky doprovázeny tím, že konečný dopad měl opačný efekt, než bylo zamýšleno (místo toho, aby našli jednu ženu a dítě, mnoho žen a dětí zabili).

Událost na Ohaře je dalším příkladem, kde lidé toužící po pravdě zaplatili svým životem. Jediná Robin byla schopná utéci s tím, že ji pomohl Kuzan, znechucený praktikami vice-admirála. Tato forma spravedlnosti také odhaluje pochybnou morálku obyčejných lidí. Během svého mládí se Robin setkala s mnoha lidmi, kteří by ji s vidinou lehce vydělaných peněz zradili a prodali úřadům.

Onigumo, který pevně věří v absolutní spravedlnost, nařídil zničit loď, na které bojoval Luffy a Rob Lucci. Samozřejmě mnoho mariňáků protestovalo s tím, že nechtějí zabít 1 000 svých kolegů jen proto, aby zabili jediného piráta. Protest však vyvolal opačnou reakci – Onigumo neváhal zabít ty, kteří mu vzdorovali. Rozkaz byl poté splněn a bojová loď lehla popelem, ačkoli Luffy před výbuchem utekl. Může záležet na úhlu pohledu, ale politika absolutní spravedlnosti je horší, než jak ji Marina propaguje. Vězení je pro zločince spravedlivé, řekne si člověk, ale už neví, že je navrženo tak, aby se odtud nikdo nedostal živý. I ti, kteří nemají doživotí tam umírají kvůli systematickému mučení, které je jejich trestem a potěšením dozorců.

Vyjímky

Existence otrokářství není žádná novinka – bylo tu již několik století. Před dvěma stoletími bylo zakázáno, ale i přesto se nyní s otroky obchoduje kvůli Tenryubitům. Světová Vláda hraje mrtvého brouka a žije v jakési „nevědomosti“. Ačkoli se Marina snaží prosazovat svou spravedlnost, otroctví nezabrání, i když je to prakticky protikladem spravedlnosti. Fakt, že se spravedlnost nevztahuje na bohaté – šlechtu, je pokrytectví, které si bohužel mnoho mariňáků ani občanů neuvědomuje.

Když už je řeč o Tenryubito, ti jsou speciální výjimkou. Mohou si dělat, cokoliv se jim zachce. Každá chladnokrevná vražda nevinného člověka s tím, že žádný trest nepřijde, je výsměch tolik propagované spravedlnosti. Absolutní spravedlnost už dle pojmenování – absolutní (úplná, nepodmíněná, naprostá) naznačuje, že by se měla vztahovat na každého bez ohledu na to, zda se jedná o bohatého šlechtice nebo chudého vesničana.

Nejvíce pozoruhodná je skutečnost, že Světová Vláda podporuje absolutní spravedlnost s tím, že ignoruje rovnoprávnost a morálku, která by ve skutečnosti měnila jejich názor na spravedlnost. Z tohoto důvodu jsou lidé zastupující absolutní spravedlnost viděni stejně špatně nebo dokonce hůře než piráti. Další známkou pokrytectví mohou být Shichibukaiové. Jedná se o silné zločince, kterým Vláda odpustí výměnou za jejich oddanost. Dokonce ospravedlňuje i zločiny jejich pomocníků, čímž jim do jisté míry dovolí více zločinů. Vláda je ochotna přehlédnout tyto věci jen proto, aby byla silnější a udržela si vliv a víru ve spravedlnost. V některých případech mají navíc piráti více citu pro morálku než námořnictvo…

Tresty

Trest je posledním a hojně používaným nástrojem k prosazování spravedlnosti. Kriminálníci, kteří už mají na sebe vypsanou odměnu riskují, že přijdou mariňáci nebo lovci odměn a s nimi i trest. Na Grand Line hrozí i nebezpečí únosu a následného prodeje. Pokud námořnictvo někoho chytí, umístí ho do vazby, kde počká, než ho převezou do vězení jako je např. Impel Down. Někteří tam stráví rychlý zbytek života, ti silnější vydrží i na nižších úrovních velmi dlouho do doby, než jsou úplně vymazáni z historie. Pro světově známé a vlivné zločince je připraven jiný trest. Veřejná poprava má ukázat sílu Světové Vlády a odradit ostatní od toho, aby pokračovali ve stejném jednání.

Poprava probíhá nejčastěji způsobem, jakým byl popraven Gol D. Roger, Montblanc Noland a Portgas D. Ace, a to na vyvýšené platformě většinou na místě, kde se může sejít mnoho lidí – aby popravu mohli sledovat i obyčejní lidé. Na platformě jsou dva kati, kteří popravují kopím nebo jinou sečnou zbraní (něco jako kůsa). Další způsob může být pomocí střelné zbraně, jak jsme mohli vidět u Yainua, který byl popraven na rozkaz Kura. Oběšení a gilotina jsou také možnosti. Oba způsoby si vyzkoušel Kaido, nicméně oba selhaly.

Ironií je, že u soudu je rozsudek smrti ještě tou lepší variantou. Pro zločin vybudování lodě pro Gol D. Rogera (což není velký zločin) byl Tom odsouzen ke smrti v Enies Lobby. Čím těžší je zločin, tím horší je trest. Nejhorší zločinci mohou v Impel Downu trpět měsíce, než zemřou. Vězni na 1. úrovni mají ale možnost sebevraždy – mohou skočit do 2. úrovně – Pekla příšer. Někdy je nutné trest použít i na člověka, který zákon prosazuje. Policisté, kteří zneužívají své postavení (např. Laffitte) riskují ztrátu své pozice a vyhnanství. V závažnějším případě mohou být uvězněni jako hlavní vězeňský dozorce Shiliew.

Zajímavé je i to, že presumpce neviny je zde chápána úplně opačně. Zásadou Jedenácti porotců je, že každý, kdo vkročí do Enies Lobby je vinen, a to bez ohledu na okolnosti. Pak můžeme říci, že sami soudci (porota) jsou zločinci, kteří nechají popravit nevinné lidi. Jistou dávku naděje přináší hlavní soudce „tříhlavý“ Baskerville. Jeho levá hlava se zastává souzeného a naopak pravá hlava svědčí proti němu. Prostřední hlava by se měla rozhodnout, avšak je vždy za jedno s tou pravou. Důvodem takového jednání je mimo jiné jistota, že opravdový zločinec neunikne trestu. Bohužel to znamená, že trest nemine ani nevinného člověka.

Soudci

Soudci hrají důležitou roli v rychlosti a organizovanosti soudního procesu. Soudce je pravděpodobně nejdůležitější osobou při zastupování zákona, neboť jeho konečné prohlášení rozhoduje o osudu zločince. Stačí říci „nevinen“ nebo „vinen“ a souzený může být poslán na svobodu nebo do vězení. I přesto že Marina následuje absolutní spravedlivost, soudci se mohou od této víry odklánět. Důkazem může být Jangova milost nebo odklad trestu pro Toma s tím, že má dokončit Mořský vlak. V sérii jsme mohli vidět hlavního soudce Baskervilla, soudce působící na velitelství Mariny a Jorgeho, který cestuje za obžalovanými soudní lodí.

Zajímavosti

  • Japonská manga nikdy neodhalila, jak byl přesně Gol D. Roger popraven (kromě popisu scény). Může to být proto, že na ni ještě přijde řeč v budoucnu nebo také proto, aby zmírnili hluboký pocit smrti.
  • V reálném světě často piráti používali přezdívky, aby ochránili nevinné lidi, kteří neměli s pirátstvím nic společného.
  • Zabíjení dětí, jehož rodiče nebo rodič byl zločinec, je považováno za jednu z forem eugeniky. Když bylo eugenické hnutí na vrcholu, dokonce se zločincům zabraňovalo mít děti.
  • Lidé jako Nico Robin, Portgas D. Ace nebo Luffy jsou stíháni také z velké části kvůli svému původu. Jedná se o tzv. Sippenhaft neboli „vina krve“, kdy jsou lidé stíháni kvůli tomu, že mají/měli příbuzné zločince.

Komentáře

#5765 Naoki-Keiko, 29. 4. 2019, 19:53:09 Odpovědět

Jeden z mála článků, které se po gramatické stránce dají číst. Díky! Díky! Díky!
Zajímavé téma a ze strany autora velice dobře pojaté.

#5733 Adam_langer, 10. 3. 2018, 9:36:55 Odpovědět

Tohle je super článek! kdybych byl na mísťe toho kdo to píše tak to tak nenapíšu máte mé pochvaly.

#5408 Noren, 6. 9. 2017, 16:23:43 Odpovědět

Super článek! A taky opravdu zajímavý, zvlášť vzhledem k tomu, jak moc se "Spravedlnost" ve One Piece řeší...

#5357 Michis125, 31. 8. 2017, 9:22:49 Odpovědět

Zajímaví článek

#5358 Mari, 31. 8. 2017, 9:34:08 Odpovědět

Proč ten otazník?

#5359 Michis125, 31. 8. 2017, 10:27:31 Odpovědět

Asi jsem to tam napsal omylem.

#5346 DadaRac, 31. 8. 2017, 1:16:30 Odpovědět

Velmi zajímavý článek

#5345 NeoAngeliqueAbyss, 30. 8. 2017, 14:26:13 Odpovědět

Úžasný článek...Doffy je tu takový moudrý

#5319 Luffy94, 28. 8. 2017, 15:26:04 Odpovědět

Justice Rains From Above ? Určite aj toto patrí do článku?

Inak vďaka za taký dlhý článok, určite s tým muselo byť množstvo práce. Všetka česť, Dvori.

#5320 Dvori66, 28. 8. 2017, 16:11:16 Odpovědět

Děkuju . Ne nepatří... když mě napadl tenhle článek, tak jsem ho vytvořil jen s touto poznámkou, abych na něj potom nezapomněl, ale pak jsem jí přehlédl

Hakuhódžó no senši