Mariňáci

Kategorie » Svět OP » Skupiny

Autor: Dvori66

marine
Poprvé viděno: Kapitola 3 / Epizoda 1
Vůdce: Nejvyšší admirál (aktuálně Sakazuki)
Stav: Aktivní
Spolupráce: Světová Vláda
Základna: G-1 (Nový Svět)

Mariňáci jsou vojenské námořní síly Světové Vlády. Jejich úkolem jsou vojenské operace, vymáhání práv nebo zajištění mezinárodní bezpečnosti. Řadí se mezi tři velké velmoci, po boku Shichibukaiů a Yonko.

Jsou přítomni ve všech mořích po celém světě, což dokazuje umístění jejich základen. Nejvíce aktivní jsou však v nebezpečné oblasti Grand Line. Po bitvě v Marinefordu se jejich hlavní základna přesunula do Nového Světa.

marineford g-1
Marineford / Základna v Novém Světě

Povinnosti

marine Povinností Mariny je udržovat pořádek a zastupovat zákon po celém světě a prosazovat zájmy Světové Vlády. Hrají tedy klíčovou roli pro Světovou Vládu, protože uposlechnou každý rozkaz. Někdy jsou rozkazy sporné, ale Světová Vláda očekává jejich splnění bez otázek nebo dotazů. Mezi jejich povinnosti také patří udělování odměn na hlavy zločinců pro lovce odměn. Lovce odměn tolerují, protože jim usnadňují práci, když sami nasazují krk, aby chytili piráta nebo zločince. Přivedení zločinci jdou před soud, kde se rozhodne o jejich dalším osudu. Nejčastějším trestem je odnětí svobody nebo poprava.

Mariňáci obvykle nepracují jako jednotlivci, ale v týmu. Většinou je to skupinka s menší hodností a k nim nadřazený velitel. Velitel udílí své rozkazy nebo rozkazy z vyšších míst a podřízení je musí splnit. Velitel obvykle dohlíží na průběh mise, ale může se i zapojit. Ve skupině může být i více hodností, kdy každý má nějakou roli v celé skupině (informátor, koordinátor). Mariňáci s vysokými hodnostmi (např. admirálové) obvykle vedou své flotily do války, ochraňují lokace, reagují na Buster call nebo se soustředí na ochranu tenryubito. Viceadmirálové jsou většinou vysláni na misi na rozkaz admirála.

marine Hlavním úkolem Mariny je zajišťovat spravedlnost a spravedlivě potrestat ty, kteří spáchali nějaký zločin. Spravedlnost je pro ně vlastně zákonem, dle kterého jednají po celém světě. Kámenem úrazu je však úhel pohledu na spravedlnost. Obecně bychom mohli spravedlnost rozdělit na morální a absolutní, s tím je spojen i kodex chování pro Marinu a jejich ústřední dogma. Nejvíce zřetelné je to u mariňáků s vysokou hodností, u nichž můžeme vidět jak příklady podpory pouze morální spravedlnosti, tak i té absolutní, což se může projevovat na sporném plnění misí.

Mariňákům pomáhá také skupina zvaná Shichibukai (druhá ze tří velkých velmocí). Od této skupiny se očekává, že budou plně spolupracovat v případě potřeby. Většinou se jedná o bývalé piráty, kteří dostali nabídku stát se Shichibukaiem. Někteří mariňáci (Aokiji, Smoker, Kizaru,…) si však stále myslí, že nejsou nic jiného než obyčejní piráti. Na druhou stranu Shichibukai podléhají přímým rozkazům Světové Vlády a nemají tedy povinnost dodržovat rozkazy od Mariny.

shichibukai
Někteří Shichibukaiové

Největší rozpor ve spravedlnosti vidíme u otroků. Když se podíváme do historie, dříve byli otroci obyčejným nástrojem, ale později bylo zotročování sprostým zločinem. Tenryubito však zotročují lidi a Marina je k tomu benevolentní. Ironicky se považuje za trestný čin otroky osvobodit, dokonce Marina musí často hledat jiné osoby, které by zaplnili místo osvobozeného otroka.

Nová éra

Díky vzestupu Černovouse a smrti Bělovouse začala nová etapa éry pirátů („Věk pirátů“ nebo „Nová éra“), kterou již dříve odstartovala slova Gol D. Rogera. Stejně tak začala i nová éra u Mariny, protože Sengoku i Garp odstoupili ze svých pozic. Sengoku doporučoval na své místo Aokije, ale nejvyšším admirálem se nakonec stal Akainu. O tuto pozici zřejmě bojovali admirálové 10 dní na ostrově Punk Hazard, ale další informace se drží v tajnosti. Akainu tedy souboj vyhrál, ale nechal Aokije naživu. Aokiji se rozhodl opustit Marinu, protože se mu nelíbily akainovo metody a nechtěl pod ním sloužit. Aby se vynahradily vojenské ztráty, Světová Vláda udělila Marině bezprecedentní moc a s pomocí Sakazukiho se Marina se tak stala mnohem silnější organizací spravedlnosti.

Hodnosti

Hodnosti u Mariny jsou poměrné přímé a každá hodnost je jasně vymezena. Důstojníci jsou považováni za elitu mariňáků a všichni jsou řádně vyškoleni. Hodnosti můžeme rozeznat podle pravomocí nebo podle uniformy. Pokud jste členem Mariny, máte oprávnění bojovat se zbraní nebo holýma rukama. Nemůžete si však dělat co chcete, platí zde přísná pravidla. Co se týče oblečení, zde jsou některé zásady:

 • Při prvním vstupu do Mariny dostanou rekruti standardní uniformu (košile se znakem a nápisem Mariny), modrý šátek, tmavě modré kalhoty a čepici s nápisem Marine. Všechny důstojnické hodnosti a hodnosti námořníka a výše mohou dále nosit kabát s kandži nápisem.
 • Jakmile mariňák dosáhne hodnosti poddůstojníka, může si vybrat, jakou uniformu bude nosit nebo si vybere vlastní oblečení. Ti, kteří chtějí vypadat jako z námořnictva a skvěle reprezentovat Marinu si vezmou tradiční uniformu.
 • Mariňáci s hodností podporučíka již mohou nosit kabát s kandži nápisem „Spravedlnost“. Kabát se většinou nosí pouze přes ramena a ruce se nedávají do rukávu. Kabáty mají velmi dlouhé rukávy.
 • Pro hodnost nadporučíka a výše se doporučuje nosit kabát s nápisem „Spravedlnost“.

Existují zde i výjimky, že si mariňák obleče své oblečení. Pak je to spíše otázka stylu daného člověka nebo jeho snaha vyniknout. Marina je k tomuto shovívavá.

marine marine
Několik členů elity před timeskipem / Téměř všichni známí mariňáci v pozadí (jako kadeti)

I. Důstojnické hodnosti

Admirál loďstva (Fleet Admiral)

Nejvyšší hodnost u Mariny. Admirál loďstva je velitelem celé organizace a velí všem admirálům a jiným mariňákům s nižší hodností, avšak je stále pod velením Světové Vlády a Gorosei. Spolu s admirály jsou jediní v Marině, kteří mohou iniciovat Buster Call a také jmenovat agenty Světové Vlády nebo povyšovat příslušníky Mariny.

 • Aktuální
sakazuki
 • Bývalí

kong sengoku
Kong byl povýšen / Sengoku přeřazen

Admirál (Admiral)

Admirál je druhá nejvyšší hodnost u Mariny. Existují pouze tři mariňáci s touto hodností a řadí se mezi „největší vojenskou“ sílu Světové Vlády, protože každý z nich má smrtící bojové schopnosti. S Admirálem loďstva jsou to jediní mariňáci, kteří mohou vydat Buster Call, kdykoliv uznají za vhodné.

Admirálové obvykle nosí kabát Mariny se zlatými nárameníky a manžety v barvě jejich stylu.

 • Aktuální
borsalino issho ryokuguy
 • Bývalí

sakazuki sengoku kuzan
Sakazuki povýšen / Sengoku povýšen / Kuzan odstoupil

Viceadmirál (Vice Admiral)

Viceadmirál je třetí největší hodnost u Mariny. Tito důstojníci mají autoritu a mnoho povinností. John Giant byl jako první informován o Buster Callu a informoval tak ostatní viceadmirály. Na Buster Call je posláno minimálně 5 viceadmirálů s jejich flotilou.

Viceadmirálové obvykle nosí plášť Mariny a pod ním oblek s kravatou. Nárameníky mají modré, ale Garp měl černočervené a Tsuru zlaté. I viceadmirálové jsou velmi silní, mnoho z nich je šermířů a mnoho z nich ukázalo techniky Rokushiki. Mezi viceadmirály je i několik obrů. Bylo také prokázáno, že každý z viceadmirálů dokáže používat určitý typ Haki. Garp byl z postu viceadmirála přeřazen, ale hodnost mu zůstává.

 • Aktuální
garp tsuru john giant comil momonga onigumo doberman strawberry yamakaji lacroix ronse stainless mozambia cancer dalmatian bastille smoker maynard
 • Bývalí
jaguar d saul kuzan sakazuki borsalino vergo

Kontradmirál (Rear Admiral)

Kontradmirál je čtvrtá nejvyšší hodnost u Mariny a zároveň nejnižší hodností admirálů.

 • Aktuální
sicily catacombo kadar
 • Bývalí
strawberry x drake

Komodór (Commodore)

Komodór je pátá nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
brannew daigin yarisugi kibin
 • Bývalí
smoker pudding

Kapitán (Captain)

Kapitán je šestá nejvyšší hodnost u Mariny. Jedním z úkolů kapitána je velet jedné z několika základen, které jsou různě po světě. Kromě toho má kapitán pátrat po pirátech a udržovat pořádek v okolí jeho působení. Pokud není členem větší flotily, tak sám velí lodím. Kapitán je považován za zkušeného velitele a stratéga, ale i silného bojovníka, který může mít sílu ďáblova ovoce.

 • Aktuální
hina coby t- bone tashigi very good shu shangirugu gorilla nezumi
 • Bývalí
morgan smoker vergo

Velitel (Commander)

Velitel je sedmá nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
ripper glove
 • Bývalí
rosinante

Velitel – poručík (Lieutenant Commander)

Jedná se o osmou nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
helmeppo
 • Bývalí
brannew morgan

Poručík (Lieutenant)

Poručík je devátá nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Bývalí
fullbody

Mladší poručík (Lieutenant Junior Grade)

Jedná se o desátou nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
stalker rokkaku

Podporučík (Ensign)

Podporučík je jedenáctá nejvyšší hodnost u Mariny a také nejnižší důstojnická hodnost. Je to také nejnižší hodnost, u které je povoleno nosit na zádech kandži nápis „Spravedlnost“.

 • Aktuální
makko
 • Bývalí
tashigi

II. Pěší a námořnická divize

Praporčík (Warrant Officer)

Praporčík je dvanáctá nejvyšší hodnost u Mariny a zároveň nejvyšší hodnost v pěší a námořnické divizi. Zatím neznáme žádné postavy s touto hodností.

Kapitán lodních poddůstojníků (Master Chief Petty Officer)

Je to třináctá nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Bývalí
tashigi coby

Lodní poddůstojník (Chief Petty Officer)

Jedná se o čtrnáctou nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
mashikaku asahija shine
 • Bývalí
morgan helmeppo

Poddůstojník (Petty Officer)

Jedná se o patnáctou nejvyšší hodnost u Mariny. Zatím není známo, kdo má tuto hodnost. Pokud někdo dosáhne této hodnosti, může nosit mnoho různých uniform nebo dokonce i civilní oblečení. Nicméně námořníci rádi nosí tradiční uniformy námořnictva.

Námořník 1. stupně (Seaman First Class)

Jedná se o šestnáctou nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
lines

Námořník – učeň (Seaman Apprentice)

Jedná se o sedmnáctou nejvyšší hodnost u Mariny. Zatím není známo, kdo má tuto hodnost.

Námořník – rekrut (Seaman Recruit)

Jedná se o osmnáctou nejvyšší hodnost u Mariny.

 • Aktuální
fullbody ukkari jango

Zelenáč (Chore Boy)

Je to devatenáctá nejvyšší a zároveň nejnižší hodnost u Mariny. Není to až tak hodnost, ale spíše označení mariňáka, který vykonává pomocné práce. Zelenáči nenosí žádné oficiální uniformy.

 • Bývalí
helmeppo coby

III. Speciální hodnosti

Generální inspektor (Inspector General)

Mariňák s touto hodností odhaluje a vyšetřuje případy nesprávného úředního postupu. korupci nebo dezerci u Mariny. Jediný známý inspektor je v tuto chvíli Sengoku.

 • Aktuální
sengoku

Instruktor (Instructor)

Instruktor má na starost vzdělávání nováčků u Mariny, kteří se přihlásili do služby. Jeho povinností je vychovat schopné, silné mariňáky, kteří mají potenciál k vyšším hodnostem. Instruktorem se většinou stávají bývalí mariňáci, kteří nemohou kvůli stáří sloužit nebo odstoupili a byli požádání o výchovu nové generace.

 • Aktuální
garp

IV. Ostatní (u nichž je hodnost sporná)

 • Aktuální

pacifista Členové skupiny G-5

 • Bývalí
bellemere diaz barrels caesar clown

Historie

I. Minulost

Jak dlouho Marina funguje není přesně známo. Ačkoli víme, že jejich základna Marineford byla postavena před několika staletími, což znamená, že existují již dlouhou dobu. Nejstarší zmínka o Marině nás přivádí do doby 52 let nazpět, kdy mariňáci zajali obry Oima a Kashiho a učinili z nich stráže Enies Lobby. Před 27 lety byli Garp a Sengoku informováni o bitvě mezi Rogerem a Shikim.

Před 24 lety byl Garp známý tím, že několikrát zahnal Gol D. Rogera do úzkých. Týden před popravou Rogera se u Marinefordu objevil Shiki a chtěl se Marině pomstít. Garp a Sengoku ho porazili a uvěznili v Impel Downu, kde strávil dva roky než uprchl. Marina se chtěla zbavit každého, kdo pomáhal Rogerovi a tak zamířila do města Water 7, kde odsoudili a později popravili loďaře Toma zato, že pomohl postavit rogerovu loď, Oro Jackson.

Před 22 lety byl zahájen Buster Call na ostrově Ohara, což znamenalo zničení ostrova a pouze jednoho přeživšího – Robin. Jaguar D. Saul, mariňák, který ochraňoval Robin, se také stal obětí hrozného útoku.

II. Bitva u Marinefordu

Černovous porazil Ace, aby se stal Shichibukaiem. Acevo poprava byla oznámena dopředu, což umožnilo přípravu na jeho záchranu. Záchranné akce se účastnilo mnoho pirátů se samotným Bělovousem nebo Luffym. Po tuhých bojích, kdy bylo mnoho lidí zabito (mezi nimi i Ace a Bělovous), ukončil bitvu Shanks, který naposlední chvíli zachránil Cobyho před Akainem. Po skončení války Garp opustil svou pozici a po třech týdnech nato rezignoval Sengoku.

III. Timeskip

Sengoku navrhoval na svou pozici Aokije, ale Akainu chtěl pozici pro sebe, takže se tito dva admirálové utkali na ostrově Punk Hazard. Sakazuki vyhrál a Aokiji opustil Marinu. Aokijova rezignace byla velkou ztrátou pro Marinu, ale Sakazuki přijal nové admirály (Fujitoru a Ryokugyua) a Marina opět zesílila.

Lodě

O mariňáckých lodích se můžete dočíst ZDE.

Znak

Marina používá jako znak modrý ornament s nápisem MARINE na bílém pozadí. Znak můžeme vidět na budovách, lodích, šatech nebo i na Den Den Mushi.

znak marine

Zajímavosti

 • Marina, název této organizace jsme mohli vidět mnohokrát v manze i anime. V japonské verzi je to „Kaigun“ („海軍“), což se dá doslovně přeložit jako „námořnictvo“ (angl. „Navy“). Pokud by někdo nazýval námořnictvo mariňáky (v anglickém slova smyslu), byla by to chyba, protože mariňáci tvoří jen malou část námořních sil.

Komentáře

#5361 lol_delegate, 31. 8. 2017, 22:54:39 Odpovědět

bývalý instruktor byl taky Z (nespomínám si jak se přesně jmenoval)

#5362 lol_delegate, 31. 8. 2017, 22:54:39 Odpovědět

bývalý instruktor byl taky Z (nespomínám si jak se přesně jmenoval)

#3299 acrios, 22. 4. 2016, 17:16:06 Odpovědět

Boží článek

#2513 Kiro, 10. 12. 2015, 20:49:36 Odpovědět

Opravdu arigato, to je fakt super článek !!!

#2511 Mysto, 10. 12. 2015, 15:18:45 Odpovědět

Hodně zajímavý

#2502 Multinaruto, 9. 12. 2015, 19:58:22 Odpovědět

Super, arigatooo.

#2501 Pein44, 9. 12. 2015, 17:26:10 Odpovědět

super článok hlavne vala užitočných informácii

Hakuhódžó no senši