Paramecia - Ope Ope no Mi

Kategorie » Svět OP » Ďáblova ovoce » Paramecia

Autor: Luffy94

Ope Ope no Mi

Typ: Paramecia
Význam: operácia
Užívateľ: Trafalgar Law
Prvá ukážka: Kapitola 504; Epizóda 398

 

Ope Ope no Mi je Diablove ovocie, ktoré dovoľuje jeho užívateľovi vytvárať sférický priestor alebo „miestnosť“, kde má užívateľ úplnú kontrolu nad umiestnením a orientáciou objektov vnútri, čo činí užívateľa ako človeka upravujúceho veci podľa vlastnej vôle (改造自在人間 Kaizo Jizai Ningen). „Ope“ pochádza zo slova „Operácia“, nakoľko priestor, ktorý užívateľ vytvorí je podobný „operačnej miestnosti“ a užívateľ chirurgovi. Toto ovocie zjedol Trafalgar Law.

Jeho sila bola po prvý raz videná počas arcu Súostrovie Sabaody, ale ovocie nebolo pomenované ani vysvetlené až do Punk Hazard arcu.

Sila a slabosť

Heart ShamblesOpe Ope no Mi dovoľuje užívateľovi manipulovať s čímkoľvek v určitej oblasti, vrátane ľudí, delových gulí alebo lodí, čo bolo opísané ako „chirurgický“ zákrok vnútri sférického územia ohraničeného svetlomodrou atmosférou. Law dokáže touto schopnosťou na diaľku rozštvrtiť ľudí bez toho, aby ich zranil, zdvihnúť alebo premiestniť objekty akejkoľvek veľkosti a vymeniť ľuďom „srdcia“, čo bolo ukázané ako efektívna výmena myslí. Od prvej ukážky dokázal Law počas timeskipu túto schopnosť vylepšiť do veľkých rozmerov a jeho „Room“ tak pokrýva oveľa väčšiu oblasť, než predtým.

Podľa všetkého, po výmene myslí ich dokáže len sám Law vrátiť do pôvodného stavu, avšak ich telá musia byť prítomné v takom poradí, v akom ich vymenil. V prípade výmeny „duší“, schopnosti Diablovho ovocia zostanú v pôvodnom tele, zatiaľ čo hlas a ostatné vlastnosti, ako napr. Haki, sa vymenia spoločne s vymenenou mysľou, ako bolo videné, keď Sanji použil Kenbunshoku Haki v Naminom tele, keďže Haki pochádza z ducha jedinca.

Taktiež dokáže pripevniť oddelené časti k ľubovoľným predmetom, ako napríklad spojiť niekoho hlavu k sudu. Ľudia, ktorí sú touto schopnosťou preseknutí, nie sú zabití a stále môžu cítiť ich oddelené časti, nezávisiac od vzdialenosti (veľmi podobné Buggymu, keď sa rozdelí pomocou Bara Bara no Mi). Taktiež demonštroval, že je schopný použiť svoje schopnosti na lekárske účely, ako bolo videné, keď vyliečil obrie deti z ich závislosti spôsobenej Ceasarovou drogou.

Inými slovami, dokáže preseknúť cez mäso a kosti bez toho, aby jeho obeť zranil. Avšak, keď je táto schopnosť použitá na neživý objekt, schopnosť bude účinkovať ako normálne seknutie, ako bolo videné, keď SAD vytiekol von z nádoby, ktorú Law presekol. Efekt pretrváva aj po tom, ako Law stiahne sféru.

Oddelené časti môžu byť navrátené späť do normálu, avšak pokiaľ sú oddelené, môžu byť dočasne prehodené v rôznom poradí alebo pripojené na iný objekt vrátane tela niekoho iného.

Zdá sa, že obete sily tohto ovocia si stále zachovávajú svoje schopnosti aj po tom, ako ich Law presekne na kusy, avšak používať ich dokážu v tomto stave len tie časti s „vedomím“ (napr. hlava). Taktiež sa zdá, že dokáže prehodiť pozíciu ľudí v „Room“, keď prehodil Jean Bart-a a Bepa v súboji s Pacifictom.

Dokonca je schopný generovať elektrické výboje podobne ako defibrilátor. Bolo ukázané, že Law dokázal použiť „Room“ a teleportovať sa do Ceasarovho laboratória. Vnútorné orgány odobraté touto schopnosťou sú zraniteľné a nechránené.

Nevýhodou tohto ovocia je to, že užívateľ Ope Ope no Mi môže tieto schopnosti používať len v určitej oblasti, takže ak sa jeho cieľ dostane mimo tejto oblasti, je proti jeho schopnostiam imúnny. Je zrejmé, že Law musí na použitie určitých útokov používať gestikuláciu. Okrem toho, aj keď Law môže kontrolovať všetko vnútri danej oblasti, pokiaľ nie je sústredený na nepriateľa, ten sa môže stále voľne pohybovať, ako bolo videné, keď bol Vergo schopný opäť získať Lawovo srdce, zatiaľ čo bol Law rozptýlený. Smoker rovnako tak poukázal na to, že nedotknuteľnosť Logie môže byť tiež istá úroveň ochrany proti schopnostiam tohto ovocia, v rámci jeho súboja s Lawom, keď aj po tom, ako bol Smoker v podobe dymu, jeho časti neboli rozseknuté. Avšak, ak je nejaká časť tela užívateľa Logie oddelená od jeho tela Lawovov schopnosťou, potom sa na túto časť nevzťahujú schopnosti Logie, ako bolo videné, keď Ceasar zabil Monet (užívateľku Logie) prebodnutím srdca bez použitia Haki alebo Morského kameňa.

Navyše, Smoker tiež naznačil, že slušná znalosť Haki môže tiež ponúknuť istú odolnosť. Ale aj napriek tomu bol Law schopný preseknúť Verga na polovicu po tom, ako tento mariňácky Viceadmirál použil Haki naskrz celým jeho telom, čo tak naznačuje, že Lawove schopnosti prekonali tie Vergove. Hlavnou nevýhodou zostáva, že čím viac tieto schopnosti používa, tým viac energie ho to stojí. Okrem týchto neboli ukázané žiadne ďalšie slabiny ovocia Ope Ope no Mi mimo štandardných slabín Diablovho ovocia.

Užívatelia Diablovho ovocia, ktorí boli rozpolení touto schopnosťou, stále cítia efekt morskej vody, ak je do nej nejaká časť ponorená.

Použitie

Research Facility Cut in Half
Law demonštruje rozsah jeho techniky, ktorý je dostatočne veľký na to, aby mohol preseknúť horu.

Law typicky používa jeho schopnosti spoločne s jeho šermiarstvom, využívajúc jeho nodachi ako skalpel počas používania jeho Diablovho ovocia. Smoker zmienil, že územie, ktoré Law pokryje jeho schopnosťou, ukazuje dosah pokiaľ až môže Law zasiahnuť jeho cieľ z diaľky. Zvykne používať výhodu prehodenia pozícii, či už v boji alebo mimo, aby si tým pomohol dosiahnuť na veci, ktoré sú mimo jeho blízkosti, rovnako tak ako aj rýchlosť tohto prehodenia. Tiež dokáže používať túto schopnosť na lekárske účely, ako napr. rozpolenie pacientov na odstránenie nežiaducich telies z ich tiel.

V anime presekol jeho nepriateľov na kusy a použil ich ako strelné zbrane.

Law použil jeho schopnosti, aby ľudí na Punk Hazarde, ktorí ochrnuli kvôli plynu na ostrove, zmenil na kentaurov a satyrov.

Ope Ope no Mi činí Lawa vhodným na súboje na veľkú vzdialenosť, keďže má vtedy plnú kontrolu nad oblasťou, kde si môže robiť čokoľvek pokiaľ je jeho schopnosť aktívna. Avšak, rovnako tak je nepríjemný aj v boji na malú vzdialenosť, keď porazil Viceadmirála Smokera a neskôr jedného z Yeti Cool Bratov používajúc útočnú techniku.

Útoky

Room (ルーム Rūmu – Miestnosť): Law vytvorí sférický priestor okolo jeho cieľa, v ktorom môže manipulovať s čímkoľvek v rôznych spôsoboch. Toto bolo po prvý raz ukázané proti niekoľkým mariňákom počas úniku z Ľudskej aukčnej siene. Môže zadržať aktiváciu jeho Room-u vytvorením malého kruhu okolo jeho dlane, z ktorého neskôr vytvorí samotný Room. Law sa tiež dokáže v Room-e teleportovať výmenou jeho pozície s iným objektom.


Útoky vnútri Room-u

Shambles on Marines
Law používa Shambles na mariňákov.

Shambles (シャンブルズ Shanburuzu – Zmätok): Vnútri priestoru vytvoreného Room-u môže Law mečom rozdeliť na kusy čokoľvek čo chce a pripojiť ich k čomukoľvek, vrátane ľudí. Taktiež dokáže vymeniť pozície akýchkoľvek objektov vnútri priestoru. Príkladom môže byť moment, kedy vymenil odseknutú hlavu mariňáka za delovú guľu letiacu na neho, ktorú následne prehodil na miesto, kde bola predtým hlava mariňáka. Toto bolo po prvý raz ukázané proti niekoľkým mariňákom počas úniku z Ľudskej aukčnej siene. Počas stretu so Slamákmi ukázal Law, že dokáže jeho technikou prehodiť aj nehmotné objekty ako napr. mysle (v podobe karikatúrnych srdcí), efektívne prehadzujúc osobu do teľa inej osoby, aj keď predtým potrebuje najprv použiť na osobu ťahavý pohyb, aby mohol jej „srdce“ vytiahnuť. Taktiež dokáže prehodiť jeho samotného s iným objektom, aby sa tak mohol vyhnúť útokom. Neskôr použil túto techniku, aby navrátil Frankyho a Choppera späť do ich pôvodných tiel.

Law Lifts G-5 Warship
Law používa Takt na vojnovú loď.

Takt (タクト Takuto): Law používa túto schopnosť, aby mohol vnútri Room-u nechať levitovať objekty. Na použitie tejto techniky naznačuje zdvíhajúci pohyb s jeho ukazovákom ukazujúc nahor. Táto technika bola prvý raz ukázaná počas súboja proti G-5 mariňákom a je dostatočne silná na to, aby zdvihla do vzduchu vojnovú loď spoločne s vodou. Dokáže tiež použiť Takt na zdvihnutie ostrého kamenia zo zeme, aby ním prebodol jeho nepriateľov.

Scan (スキャン Sukyan): Law prehliada ľudí v jeho Room-e napojením jeho meča na schopnosť Diablovho ovocia a ožarujúc ním dav. Je tak schopný lokalizovať a prehodiť pozície čohokoľvek na prehľadanom človeku. Po prvý raz to bolo ukázané na ukradnutie všetkých Den Den Mushi skupine G-5 mariňákov.


Útoky mimo Room-u

Law Defeats Smoker
Law používa Mes na odobratie Smokerovho srdca.

Mes (メス Mesu – Skalpel): Law zasiahne jeho súpera do hrude holou rukou, spôsobujúc tak, že srdce je vyňaté z jeho tela a uzavreté v kocke podobnej sklu. Tento útok zanecháva na mieste, kde bolo predtým srdce, dieru v tvare štvorca a pravdepodobne unavuje obeť vzhľadom na to, že Smoker sťažka dýchal po tom, ako sa Lawovi podarilo odobrať mu jeho srdce, aj keď to obeť nezabije. Po prvý raz bola videná táto technika v súboji so Smokerom. Stlačenie alebo udretie tejto kocky spôsobuje obrovskú bolesť a vnútorné zranenie jeho obeti, čo tak robí túto techniku vhodnou na kontrolovanie ľudí. Prepichnutie tohto srdca spôsobuje okamžitú smrť. Na rozdiel od ostatných Lawových útokov, tento nevyžaduje použitie Room-u.

Counter Shock (カウンターショック Kauntā Shokku – Elektrický šok): Law priloží obe jeho dlane k hrudi nepriateľa a vypustí silný elektrický výboj podobný defibrilátoru. Bol dostatočne silný na to, aby porazil Scotcha. Toto je zatiaľ jediný Lawov útok, ktorý spôsobuje jeho nepriateľovi priame zranenie. Na použitie tejto techniky môže tiež použiť len palce, tak ako to bolo ukázané v súboji s Vergom. Na rozdiel od ostatných Lawových útokov, tento nevyžaduje použitie Room-u.

Ľudia, zasiahnutí schopnosťami Ope Ope no Mi:

Chahigeho piráti,
Kinemon,
Scotch,
Slamáci (Sanji, Nami, Franky a Tony Tony Chopper),
Smoker a Tashigi, G-5 mariňáci.

Zaujímavosti

Schopnosti Ope Ope no Mi sú v podstate opakom schopnosti Bara Bara no Mi, keďže Law môže rozdeliť všetko ostatné okrem neho (aj keď Law istým spôsobom dokáže použiť túto schopnosť aj na seba, tak ako to spravil s jeho srdcom).

Toto je prvé Diablovo ovocie Supernovy, ktoré bolo pomenované (okrem Luffyho), 158 kapitol neskôr od jeho prvej ukážky.

Counter Shock je podobný Enelovej technike Vari, aj keď bez určenia napätia.

Komentáře

#3995 Trafalgar-D-Water-Law, 16. 12. 2016, 19:35:50 Odpovědět

Moje ovoceee

#2348 Erra01, 24. 11. 2015, 20:34:50 Odpovědět

"Rūmu.. Shanburuzu.. Takuto" já to mám tak ráda *////*

#2344 activation, 24. 11. 2015, 16:58:32 Odpovědět

todle ovoce by se po dressrose mohlo "aktualizovat" law ukázal víc potencionálu s tímdle ovocem a v dressrosa aktu bylo o tom ovoci víc zajímavostí

#2345 Retghar, 24. 11. 2015, 17:06:24 Odpovědět

Tady by se toho mělo aktualizovat tolik napřed se dodělají chybějící ovoce a pak aktualizace.

#5777 Bertos08, 19. 11. 2021, 23:28:04 Odpovědět

Kolik by se toho dělalo teď

Hakuhódžó no senši